Thuli

69
Tm
Nhóm
Không rõ
Chu kỳ
6
Phân lớp
f
Prô ton
Electron
Nơ tron
69
69
100
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
69
Nguyên tử khối
168,93421
Số khối
169
Danh mục
Nhóm Lantan
Màu sắc
Bạc
Có tính phóng xạ
Không
Được đặt tên dựa theo Thule, cái tên sớm nhất của Scandinavia
Cấu trúc tinh thể
Lục giác đơn giản
Lịch sử
Thulium was discovered by Swedish chemist Per Teodor Cleve in 1879 by looking for impurities in the oxides of other rare earth elements.

The first researcher to obtain nearly pure thulium was Charles James, a British expatriate working on a large scale at New Hampshire College in Durham.

High-purity thulium oxide was first offered commercially in the late 1950s.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 18, 31, 8, 2
Cấu hình electron
[Xe] 4f13 6s2
Tm
Thulium ore occurs most commonly in China
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
9,321 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
1818,15 K | 1545 °C | 2813 °F
Nhiệt độ sôi
2223,15 K | 1950 °C | 3542 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
16,8 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
250 kJ/mol
Nhiệt dung
0,16 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,000045%
Hàm lượng trong vũ trụ
1×10-8%
Ultrapure
Nguồn ảnh: Images-of-elements
Ultrapure crystalline thulium
Số CAS
7440-30-4
Số CID của PubChem
23961
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
176 pm
Bán kính cộng hoá trị
190 pm
Độ âm điện
1,25 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
6,1843 eV
Nguyên tử khối
18,1 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
0,168 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
2, 3
Ứng dụng
Thulium is used to dope yttrium aluminum garnets used in lasers.

It has also been used in high-temperature superconductors similarly to yttrium.

Thulium has use in ferrites, ceramic magnetic materials that are used in microwave equipment.

Thulium is used in euro banknotes for its blue fluorescence under UV light to defeat counterfeiters.
Thulium is considered to be non-toxic
Số đồng vị
Các đồng vị bền
169Tm
Các đồng vị không bền
145Tm, 146Tm, 147Tm, 148Tm, 149Tm, 150Tm, 151Tm, 152Tm, 153Tm, 154Tm, 155Tm, 156Tm, 157Tm, 158Tm, 159Tm, 160Tm, 161Tm, 162Tm, 163Tm, 164Tm, 165Tm, 166Tm, 167Tm, 168Tm, 170Tm, 171Tm, 172Tm, 173Tm, 174Tm, 175Tm, 176Tm, 177Tm, 178Tm, 179Tm