Chuỗi phản ứng

Xêzi
Franxi
Rubiđi
Kali
Natri
Liti
Bari
Radi
Stronti
Canxi
Magiê
Nhôm
Titan
Mangan
Kẽm
Crom
Sắt
Cadmi
Coban
Niken
Thiếc
Chì
Hiđrô
Antimon
Bitmut
Đồng
Wolfram
Thủy ngân
Bạc
Vàng
Platin
Nước lạnh
Phản ứng dữ dội
Phản ứng dữ dội
Phản ứng dữ dội
Phản ứng dữ dội
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng rất chậm
Phi kim
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Nước nóng / Hơi nước
Phản ứng mạnh
Phản ứng mạnh
Phản ứng mạnh
Phản ứng mạnh
Phản ứng mạnh
Phản ứng mạnh
Phản ứng mạnh
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Để so sánh
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Axit loãng
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng vừa phải
Phản ứng chậm
Phản ứng chậm
Phản ứng chậm
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng
Không có phản ứng