Samari

62
Sm
Nhóm
Không rõ
Chu kỳ
6
Phân lớp
f
Prô ton
Electron
Nơ tron
62
62
88
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
62
Nguyên tử khối
150,36
Số khối
150
Danh mục
Nhóm Lantan
Màu sắc
Bạc
Có tính phóng xạ
Không
Từ khoáng vật samarskit, một khoáng vật được đặt tên theo tiếng Nga chính thức, đại tá Samarski
Cấu trúc tinh thể
Ba phương
Lịch sử
In 1853, Jean Charles Galissard de Marignac discovered samarium when he found lines in mineral spectra.

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran isolated a samarium salt in Paris in 1879 from the mineral samarskite and identified a new element in it via sharp optical absorption lines.

The pure element was produced only in 1901 by Eugène-Anatole Demarçay.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 18, 24, 8, 2
Cấu hình electron
[Xe] 4f6 6s2
Sm
Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
7,52 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
1345,15 K | 1072 °C | 1961,6 °F
Nhiệt độ sôi
2067,15 K | 1794 °C | 3261,2 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
8,6 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
175 kJ/mol
Nhiệt dung
0,197 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,0006%
Hàm lượng trong vũ trụ
5×10-7%
Ultrapure
Nguồn ảnh: Images-of-elements
Ultrapure sublimated samarium
Số CAS
7440-19-9
Số CID của PubChem
23951
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
180 pm
Bán kính cộng hoá trị
198 pm
Độ âm điện
1,17 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
5,6437 eV
Nguyên tử khối
20,0 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
0,133 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
2, 3
Ứng dụng
Samarium's main use is in samarium-cobalt alloy magnets for headphones, small motors and pickups for some electric guitars.

Radioactive samarium-153 is used to kill cancer cells in the treatment of lung cancer, prostate cancer, breast cancer and osteosarcoma.

Samarium and its compounds are also used as catalyst and chemical reagent.
Samarium is considered to be moderately toxic
Số đồng vị
Các đồng vị bền
144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm
Các đồng vị không bền
128Sm, 129Sm, 130Sm, 131Sm, 132Sm, 133Sm, 134Sm, 135Sm, 136Sm, 137Sm, 138Sm, 139Sm, 140Sm, 141Sm, 142Sm, 143Sm, 145Sm, 146Sm, 147Sm, 148Sm, 151Sm, 153Sm, 155Sm, 156Sm, 157Sm, 158Sm, 159Sm, 160Sm, 161Sm, 162Sm, 163Sm, 164Sm, 165Sm