Rubiđi

37
Rb
Nhóm
1
Chu kỳ
5
Phân lớp
s
Prô ton
Electron
Nơ tron
37
37
48
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
37
Nguyên tử khối
85,4678
Số khối
85
Danh mục
Kim loại kiềm
Màu sắc
Bạc
Có tính phóng xạ
Không
Từ chữ La-tinh rubidus, màu đỏ sâu nhất
Cấu trúc tinh thể
Lập phương tâm khối
Lịch sử
German chemists Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff discovered rubidium in 1861 by the newly developed method of flame spectroscopy.

The separation of the metal was tried by Bunsen, but he never got samples with more than 18% of Rubidium.

The separation of the metal was only accomplished by George de Hevesy, through the hydrolysis of melted rubidium hydroxide.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 18, 8, 1
Cấu hình electron
[Kr] 5s1
Rb
Rubidium burns with a reddish-violet flame color
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
1,532 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
312,46 K | 39,31 °C | 102,76 °F
Nhiệt độ sôi
961,15 K | 688 °C | 1270,4 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
2,19 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
72 kJ/mol
Nhiệt dung
0,363 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,006%
Hàm lượng trong vũ trụ
1×10-6%
Rubidium
Nguồn ảnh: Wikimedia Commons (Dnn87)
Rubidium metal sample from the Dennis s.k collection
Số CAS
7440-17-7
Số CID của PubChem
5357696
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
248 pm
Bán kính cộng hoá trị
220 pm
Độ âm điện
0,82 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
4,1771 eV
Nguyên tử khối
55,9 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
0,582 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
-1, 1
Ứng dụng
Rubidium is used as a getter in vacuum tubes and as a photocell component.

Rubidium compounds are sometimes used in fireworks to give them a purple color.

Rubidium salts are used in glasses and ceramics.

Rubidium-87 is slightly radioactive and has been used extensively in dating rocks.
Rubidium is not known to be toxic
Số đồng vị
Các đồng vị bền
85Rb
Các đồng vị không bền
71Rb, 72Rb, 73Rb, 74Rb, 75Rb, 76Rb, 77Rb, 78Rb, 79Rb, 80Rb, 81Rb, 82Rb, 83Rb, 84Rb, 86Rb, 87Rb, 88Rb, 89Rb, 90Rb, 91Rb, 92Rb, 93Rb, 94Rb, 95Rb, 96Rb, 97Rb, 98Rb, 99Rb, 100Rb, 101Rb, 102Rb