Stronti

38
Sr
Nhóm
2
Chu kỳ
5
Phân lớp
s
Prô ton
Electron
Nơ tron
38
38
50
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
38
Nguyên tử khối
87,62
Số khối
88
Danh mục
Kim loại kiềm thổ
Màu sắc
Bạc
Có tính phóng xạ
Không
Được đặt tên theo Strontian, một thị trấn ở Scotland
Cấu trúc tinh thể
Lập phương tâm mặt
Lịch sử
Strontium was recognized as a new element in 1790 when Adair Crawford and his colleague William Cruickshank analyzed a mineral sample from a lead mine near Strontian, Scotland.

The element was eventually isolated by Sir Humphry Davy in 1808.

The isolation was done by the electrolysis of a mixture containing strontium chloride and mercuric oxide.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 18, 8, 2
Cấu hình electron
[Kr] 5s2
Sr
Strontium metal turns yellow when exposed to air
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
2,64 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
1050,15 K | 777 °C | 1430,6 °F
Nhiệt độ sôi
1655,15 K | 1382 °C | 2519,6 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
8 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
137 kJ/mol
Nhiệt dung
0,301 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,036%
Hàm lượng trong vũ trụ
4×10-6%
The
Nguồn ảnh: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
The chemical element strontium as a synthetic made crystals, sealed under argon in a glas ampoule
Số CAS
7440-24-6
PubChem CID Number
5359327
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
215 pm
Bán kính cộng hoá trị
195 pm
Độ âm điện
0,95 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
5,6949 eV
Nguyên tử khối
33,7 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
0,353 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
1, 2
Ứng dụng
The primary use for strontium is in glass for color television cathode ray tubes.

Strontium salts are used in flares and fireworks for a crimson color.

Strontium chloride is used in toothpaste for sensitive teeth.

Strontium oxide is used to improve the quality of pottery glazes.
Strontium's non-radioactive isotopes are considered non-toxic
Số đồng vị
Các đồng vị bền
84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr
Các đồng vị không bền
73Sr, 74Sr, 75Sr, 76Sr, 77Sr, 78Sr, 79Sr, 80Sr, 81Sr, 82Sr, 83Sr, 85Sr, 89Sr, 90Sr, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 94Sr, 95Sr, 96Sr, 97Sr, 98Sr, 99Sr, 100Sr, 101Sr, 102Sr, 103Sr, 104Sr, 105Sr