Coban

27
Co
Nhóm
9
Chu kỳ
4
Phân lớp
d
Prô ton
Electron
Nơ tron
27
27
32
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
27
Nguyên tử khối
58,933195
Số khối
59
Danh mục
Kim loại chuyển tiếp
Màu sắc
Xám
Có tính phóng xạ
Không
Từ tiếng Đức từ Kobald, con yêu tinh hay ác quỷ; hay cũng từ tiếng Hy Lạp cobalos, mỏ
Cấu trúc tinh thể
Lục giác đơn giản
Lịch sử
Cobalt compounds have been used for centuries to impart a rich blue color to glass, glazes and ceramics.

The element was first isolated by Swedish chemist George Brandt in 1735.

He showed it was the presence of the element cobalt that caused the blue color in glass, not bismuth as previously thought.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 15, 2
Cấu hình electron
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
8,86 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
1768,15 K | 1495 °C | 2723 °F
Nhiệt độ sôi
3200,15 K | 2927 °C | 5300,6 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
16,2 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
375 kJ/mol
Nhiệt dung
0,421 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,003%
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0003%
Pure
Nguồn ảnh: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
Số CAS
7440-48-4
Số CID của PubChem
104730
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
125 pm
Bán kính cộng hoá trị
126 pm
Độ âm điện
1,88 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
7,881 eV
Nguyên tử khối
6,7 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
1 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
-1, 1, 2, 3, 4, 5
Ứng dụng
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Cobalt and its compounds are considered to be slightly toxic
Số đồng vị
Các đồng vị bền
59Co
Các đồng vị không bền
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co