Mangan

25
Mn
Nhóm
7
Chu kỳ
4
Phân lớp
d
Prô ton
Electron
Nơ tron
25
25
30
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
25
Nguyên tử khối
54,938045
Số khối
55
Danh mục
Kim loại chuyển tiếp
Màu sắc
Bạc
Có tính phóng xạ
Không
Từ một từ tiếng La-tinh magnes, nam châm, do tính chất từ của pyrolusite
Cấu trúc tinh thể
Lập phương tâm khối
Lịch sử
By the mid-18th century, Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele had used pyrolusite to produce chlorine.

Scheele and others were aware that pyrolusite contained a new element, but they were not able to isolate it.

Johan Gottlieb Gahn was the first to isolate an impure sample of manganese metal in 1774, by reducing the dioxide with carbon.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 13, 2
Cấu hình electron
[Ar] 3d5 4s2
Mn
Neanderthals may have used black manganese di oxide as a cosmetic 50,000 years ago
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
7,44 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
1519,15 K | 1246 °C | 2274,8 °F
Nhiệt độ sôi
2334,15 K | 2061 °C | 3741,8 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
13,2 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
220 kJ/mol
Nhiệt dung
0,479 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,11%
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0008%
Small
Nguồn ảnh: Images-of-elements
Small pieces of manganese
Số CAS
7439-96-5
Số CID của PubChem
23930
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
127 pm
Bán kính cộng hoá trị
139 pm
Độ âm điện
1,55 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
7,434 eV
Nguyên tử khối
7,4 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
0,0782 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ứng dụng
For over 2000 years, manganese dioxide has been used to make colorless glass.

Manganese dioxide is used as the cathode material in zinc-carbon and alkaline batteries.

Manganese also functions in the oxygen-evolving complex of photosynthetic plants.

The dioxide is also used in the preparation of oxygen and chlorine and in drying black paints.
Excess manganese, particularly inhalation of the powder, is toxic
Số đồng vị
Các đồng vị bền
55Mn
Các đồng vị không bền
44Mn, 45Mn, 46Mn, 47Mn, 48Mn, 49Mn, 50Mn, 51Mn, 52Mn, 53Mn, 54Mn, 56Mn, 57Mn, 58Mn, 59Mn, 60Mn, 61Mn, 62Mn, 63Mn, 64Mn, 65Mn, 66Mn, 67Mn, 68Mn, 69Mn