Bitmut

83
Bi
Nhóm
15
Chu kỳ
6
Phân lớp
p
Prô ton
Electron
Nơ tron
83
83
126
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
83
Nguyên tử khối
208,9804
Số khối
209
Danh mục
Kim loại yếu
Màu sắc
Xám
Có tính phóng xạ
Không
Từ tiếng Đức Weisse Masse, nghĩa là khối màu trắng
Cấu trúc tinh thể
Một nghiêng tâm đáy
Lịch sử
Bismuth has been known since ancient times, so no one person is credited with its discovery.

The element was confused in early times with tin and lead because of its resemblance to those elements.

In 1753, French chemist Claude François Geoffroy demonstrated that this metal is distinct from lead and tin.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 18, 32, 18, 5
Cấu hình electron
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Bi
Bismuth has unusually high electrical resistance for a metal
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
9,78 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
544,65 K | 271,5 °C | 520,7 °F
Nhiệt độ sôi
1837,15 K | 1564 °C | 2847,2 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
10,9 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
160 kJ/mol
Nhiệt dung
0,122 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
2,5×10-6%
Hàm lượng trong vũ trụ
7×10-8%
Bismuth
Nguồn ảnh: Images-of-elements
Bismuth crystal with fancy oxide film
Số CAS
7440-69-9
Số CID của PubChem
5359367
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
156 pm
Bán kính cộng hoá trị
148 pm
Độ âm điện
2,02 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
7,2856 eV
Nguyên tử khối
21,3 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
0,0797 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
-3, 3, 5
Ứng dụng
Bismuth is used in producing malleable irons and is used as a catalyst for making acrylic fibers.

Bismuth oxychloride is used in cosmetics, as a pigment in paint for eye shadows, hair sprays and nail polishes.

It has also been used as a replacement for lead in shot, bullets and less-lethal riot gun ammunition.
Bismuth is considered to be non-toxic
Số đồng vị
Các đồng vị bền
-
Các đồng vị không bền
184Bi, 185Bi, 186Bi, 187Bi, 188Bi, 189Bi, 190Bi, 191Bi, 192Bi, 193Bi, 194Bi, 195Bi, 196Bi, 197Bi, 198Bi, 199Bi, 200Bi, 201Bi, 202Bi, 203Bi, 204Bi, 205Bi, 206Bi, 207Bi, 208Bi, 209Bi, 210Bi, 211Bi, 212Bi, 213Bi, 214Bi, 215Bi, 216Bi, 217Bi, 218Bi