Tantali

73
Ta
Nhóm
5
Chu kỳ
6
Phân lớp
d
Prô ton
Electron
Nơ tron
73
73
108
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
73
Nguyên tử khối
180,94788
Số khối
181
Danh mục
Kim loại chuyển tiếp
Màu sắc
Xám
Có tính phóng xạ
Không
Được đặt tên theo Tantalos, một nhân vật trong thần thọa Hi Lạp, cha của Niobe
Cấu trúc tinh thể
Lập phương tâm khối
Lịch sử
Tantalum was discovered in Sweden in 1802 by Anders Ekeberg in the minerals tantalite from Finland and yttrotantalite from Sweden.

Unfortunately, William Hyde Wollaston claimed Ekeberg's new element was actually niobium, which had also been discovered in 1802.

In 1846, German chemist Heinrich Rose finally proved beyond doubt that tantalum and niobium were different elements.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 18, 32, 11, 2
Cấu hình electron
[Xe] 4f14 5d3 6s2
Ta
Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
16,654 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
3290,15 K | 3017 °C | 5462,6 °F
Nhiệt độ sôi
5731,15 K | 5458 °C | 9856,4 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
36 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
735 kJ/mol
Nhiệt dung
0,14 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,00017%
Hàm lượng trong vũ trụ
8×10-9%
Tantalum
Nguồn ảnh: Images-of-elements
Tantalum pieces
Số CAS
7440-25-7
Số CID của PubChem
23956
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
146 pm
Bán kính cộng hoá trị
170 pm
Độ âm điện
1,5 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
7,5496 eV
Nguyên tử khối
10,90 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
0,575 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
-1, 2, 3, 4, 5
Ứng dụng
Tantalum is used in the electronics industry for capacitors and high power resistors.

The high melting point and oxidation resistance lead to the use of the metal in the production of vacuum furnace parts.

Tantalum oxide is used to make special glass with high index of refraction for camera lenses.
Tantalum is considered to be non-toxic
Số đồng vị
Các đồng vị bền
181Ta
Các đồng vị không bền
155Ta, 156Ta, 157Ta, 158Ta, 159Ta, 160Ta, 161Ta, 162Ta, 163Ta, 164Ta, 165Ta, 166Ta, 167Ta, 168Ta, 169Ta, 170Ta, 171Ta, 172Ta, 173Ta, 174Ta, 175Ta, 176Ta, 177Ta, 178Ta, 179Ta, 180Ta, 182Ta, 183Ta, 184Ta, 185Ta, 186Ta, 187Ta, 188Ta, 189Ta, 190Ta