Antimon

51
Sb
Nhóm
15
Chu kỳ
5
Phân lớp
p
Prô ton
Electron
Nơ tron
51
51
71
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
51
Nguyên tử khối
121,76
Số khối
122
Danh mục
Á kim
Màu sắc
Bạc
Có tính phóng xạ
Không
Từ từ tiếng Hy Lạp chống đối cộng với monos - một kim loại không tìm thấy riêng
Cấu trúc tinh thể
Ba phương
Lịch sử
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 18, 18, 5
Cấu hình electron
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
6,685 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
903,78 K | 630,63 °C | 1167,13 °F
Nhiệt độ sôi
1860,15 K | 1587 °C | 2888,6 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
19,7 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
68 kJ/mol
Nhiệt dung
0,207 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,00002%
Hàm lượng trong vũ trụ
4×10-8%
Ultrapure
Nguồn ảnh: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
Số CAS
7440-36-0
Số CID của PubChem
5354495
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
140 pm
Bán kính cộng hoá trị
139 pm
Độ âm điện
2,05 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
8,6084 eV
Nguyên tử khối
18,22 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
0,243 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
-3, 3, 5
Ứng dụng
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
Số đồng vị
Các đồng vị bền
121Sb, 123Sb
Các đồng vị không bền
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb