Rutheni

44
Ru
Nhóm
8
Chu kỳ
5
Phân lớp
d
Prô ton
Electron
Nơ tron
44
44
57
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
44
Nguyên tử khối
101,07
Số khối
101
Danh mục
Kim loại chuyển tiếp
Màu sắc
Bạc
Có tính phóng xạ
Không
‎Từ tiếng Latin Ruthenia, nước Nga‎
Cấu trúc tinh thể
Lục giác đơn giản
Lịch sử
Jędrzej Śniadecki isolated the element in 1807, but his work was not ratified.

Jöns Berzelius and Gottfried Osann nearly discovered ruthenium in 1827.

In 1844, Karl Ernst Claus confirmed that there was a new element and isolated ruthenium from the platinum residues of the rouble production while he was working in Kazan University, Kazan.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 18, 15, 1
Cấu hình electron
[Kr] 4d7 5s1
Ru
Ruthenium is unaffected by air, water and acids
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
12,37 g/cm3
Nhiệt độ nóng chảy
2607,15 K | 2334 °C | 4233,2 °F
Nhiệt độ sôi
4423,15 K | 4150 °C | 7502 °F
Nhiệt lượng nóng chảy
25,7 kJ/mol
Nhiệt bay hơi
580 kJ/mol
Nhiệt dung
0,238 J/g·K
Hàm lượng trong vỏ trái đất
9,9×10-8%
Hàm lượng trong vũ trụ
4×10-7%
Gas
Nguồn ảnh: Wikimedia Commons (Periodictableru)
Gas phase grown crystals of ruthenium metal
Số CAS
7440-18-8
Số CID của PubChem
23950
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
134 pm
Bán kính cộng hoá trị
146 pm
Độ âm điện
2,2 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
7,3605 eV
Nguyên tử khối
8,3 cm3/mol
Độ dẫn nhiệt
1,17 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ứng dụng
Ruthenium is used in platinum and palladium alloys to make wear-resistant electrical contacts.

Ruthenium dioxide and lead and bismuth ruthenates are used in thick-film chip resistors.

Fountain pen nibs are frequently tipped with alloys containing ruthenium.

Ruthenium is a versatile catalyst.
Ruthenium is a suspected carcinogen and its compounds strongly stain the skin
Số đồng vị
Các đồng vị bền
96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
Các đồng vị không bền
87Ru, 88Ru, 89Ru, 90Ru, 91Ru, 92Ru, 93Ru, 94Ru, 95Ru, 97Ru, 103Ru, 105Ru, 106Ru, 107Ru, 108Ru, 109Ru, 110Ru, 111Ru, 112Ru, 113Ru, 114Ru, 115Ru, 116Ru, 117Ru, 118Ru, 119Ru, 120Ru