Lawrenci

103
Lr
Nhóm
Không rõ
Chu kỳ
7
Phân lớp
d
Prô ton
Electron
Nơ tron
103
103
159
Tính Chất Chung
Số nguyên tử
103
Nguyên tử khối
[262]
Số khối
262
Danh mục
Nhóm Actini
Màu sắc
Không rõ
Có tính phóng xạ
Đặt tên theo Ernest O. Lawrence, người phát minh ra máy gia tốc
Cấu trúc tinh thể
Không rõ
Lịch sử
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Số electron mỗi phân lớp
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Cấu hình electron
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Tính Chất Vật Lý
Trạng thái vật chất
Rắn
Mật độ
-
Nhiệt độ nóng chảy
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Nhiệt độ sôi
-
Nhiệt lượng nóng chảy
Không rõ
Nhiệt bay hơi
Không rõ
Nhiệt dung
-
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Không rõ
Hàm lượng trong vũ trụ
Không rõ
Illustration
Nguồn ảnh: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
Số CAS
22537-19-5
Số CID của PubChem
Không rõ
Tính Chất Nguyên Tử
Bán kính nguyên tử
-
Bán kính cộng hoá trị
-
Độ âm điện
1,3 (Thang Pauling)
Năng lượng ion hóa
4,9 eV
Nguyên tử khối
-
Độ dẫn nhiệt
0,1 W/cm·K
Trạng thái ôxy hóa
3
Ứng dụng
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrenci có hại do tính phóng xạ của nó
Số đồng vị
Các đồng vị bền
-
Các đồng vị không bền
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr